In het kader van het Brabants Verkeersveiligheids Label ontvangen scholen gelden om verkeersprojecten in te zetten. Dit project is getoetst en opgenomen in de landelijke toolkit van verkeersprojecten van het CROW en kan dus hiervoor ingezet worden.